Intake

Er vindt een intakegesprek plaats waarbij we samen met de ouders en het kind kijken wat hij/zij wil bereiken.
Na een weekje proefdraaien zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden waarbij gekeken wordt hoe beide partijen deze week ervaren hebben.
Tijdens dit gesprek zullen de doelen en de haalbaarheid ervan aangescherpt worden. Daarna wordt er samen met de leerling een programma opgesteld om zijn/haar doelen te bereiken.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.