Basisschool Onze Toekomst Extra

Kansklas:

Het kan gebeuren dat leerlingen in het reguliere onderwijs hun Entree-toets of Cito-Eindtoets beneden verwachting gemaakt hebben. Ze kunnen daardoor niet op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet onderwijs, die qua capaciteiten bij hen past. Het is mogelijk om ze een (extra) jaar in de KANSKLAS van Onze Toekomst te onderwijzen (de hiaten wegwerken en zorgen dat ze de stof begrijpen en toe kunnen passen) en alsnog eruit te halen wat erin zit, zodat ze op het juiste niveau instromen in het voortgezet onderwijs.

Onze ervaring is dat leerlingen vaak uitvallen wat betreft hun entreetoets en Citotoets. Vaak blijkt pas in groep 7 dat de achterstand groter is dan daarvoor zichtbaar was. In groep 7 wordt namelijk van je verwacht dat je de stof uit voorgaande jaren toe kunt passen. Na het maken van de Entreetoets in groep 7 blijken de resultaten tegen te vallen en komt er een negatief advies uitrollen tot grote teleurstelling van de leerlingen en hun ouders.

Onze Toekomst heeft dit jaar met succes leerlingen begeleid naar het voortgezet onderwijs. Zij starten op Onze Toekomst met een advies wat beneden hun verwachting lag. Door een jaar extra onderwijs op Onze Toekomst hebben ze dit advies kunnen verbeteren met minimaal een stap of zelfs twee stappen hoger.

Een (extra) jaar op Onze Toekomst kan wonderen doen

JuliaJulia ging in september 2013 naar ‘Onze Toekomst’ om meer ondersteuning te krijgen bij leerachterstanden die door haar resultaten bij de Entreetoets -tot onze schrik- duidelijk werden. Het niveau was VMBO-kader en eventueel VMBO-T.

Ze voelde zich al snel op haar gemak en kreeg meteen lesstof op haar eigen niveau, waardoor haar zelfvertrouwen toenam en ze vrolijker werd. Door de vele aandacht en de warme belangstelling van de leerkrachten leerde ze opnieuw vragen te stellen als ze er zelf niet uitkwam en raakte ze geïnteresseerd in het leren. In het begin deden we het huiswerk samen , maar na enkele weken gaf ze aan ‘dat ze dat zelf wel kon regelen’ en ‘dat dit ook de bedoeling was’.

Het was leuk om te zien in de kerstvakantie hoeveel Julia daar –na 4 maanden -al van geleerd had en daar haar voordeel mee deed. Inspirerend zijn ook de verhalen over de opdrachten , die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, waarbij de onderwijskundige aspecten niet vergeten worden (plannen- meten –wegen –kennis van producten)

De leerkrachten zijn goed en rechtstreeks te bereiken en hebben altijd een luisterend oor, zijn oplossingsgericht en open. Ieder kind heeft er zijn eigen plek met de specifiek aandacht die het nodig heeft.

Na 4 maanden was de verwachting al dat Julia een niveau hoger in zou kunnen stromen in het vervolgonderwijs dan de entreetoets aangaf. Inmiddels heeft ze de CITO toets gemaakt en gaat ze HAVO-VWO proberen, omdat ze echt met plezier heeft ‘leren leren’ en de toename van haar zelfvertrouwen leidt tot een goede werkhouding . De aandacht van Onze Toekomst is niet verslapt en is nu gericht op een intensieve voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. Julia krijgt andere stof aangeboden en er worden meer en andere eisen gesteld.

We hadden ‘Onze Toekomst’ graag eerder leren kennen zodat Julia er langer had kunnen zijn.

imageYES!!! HAVO

Gelukkig Noah is weer een vrolijk en tevreden kind.

Door de entreetoets in groep 7 die teleurstellend was, zijn wij erg geschrokken. Als je weet dat er meer in je kind zit dan een stukje papier laat zien, is het tijd om iets te ondernemen.

Wij gingen op zoek naar kleinschalig en kindgericht onderwijs. Op advies van Noah’s bijles-juf zijn wij op basisschool Onze Toekomst terecht gekomen. Door de rustige, vakkundige en geduldige uitleg van de leerstof ging hij met sprongen vooruit.

De achterstand die hij opgelopen had, werden door begeleiding op maat en een individueel leerplan, waar ook structuur en discipline te vinden is, weg gewerkt.

Noah kreeg al in de eerste maand weer plezier in het leren wat hem stimuleerde om hard door te werken. Hij voelde zich veilig en had ook het idee dat hij weer iets kon, wat voor zijn zelfvertrouwen heel belangrijk was.

NoahAls ouders worden wij regelmatig en goed geïnformeerd over de ontwikkeling van onze zoon. De contacten met de leerkrachten zijn laagdrempelig en warm.

Bij Onze Toekomst telt elk kind als individu en hier wordt het beste uit je kind gehaald. Onze kinderen verdienen het om in een rustige en veilige omgeving te kunnen leren.

Hierna gaat Noah met een sterke basis naar het voorgezet onderwijs. Wie wenst dat niet voor zijn kind.

julia Dat verdient een lekker stukje taart!

Beau is in januari 2013 gestart op Onze Toekomst in groep 8.

Daar haar ouders en Beau zelf dachten dat er meer in Beau zat dan er tot dusver uitgekomen was, hebben ze samen besloten de overstap naar Onze Toekomst te maken. Beau heeft hard gewerkt en het resultaat mag er zijn…… Waar het advies in januari dit jaar nog VMBO-Kader was, is het harde werken beloond met een Cito-score van 534 en een VMBO-T / Havo advies. Beau super goed gedaan!!!