Basisschool Onze Toekomst Extra

Kansklas:

Het kan gebeuren dat leerlingen in het reguliere onderwijs hun Entree-toets of Cito-Eindtoets beneden verwachting gemaakt hebben. Ze kunnen daardoor niet op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet onderwijs, die qua capaciteiten bij hen past. Het is mogelijk om ze een (extra) jaar in de KANSKLAS van Onze Toekomst te onderwijzen (de hiaten wegwerken en zorgen dat ze de stof begrijpen en toe kunnen passen) en alsnog eruit te halen wat erin zit, zodat ze op het juiste niveau instromen in het voortgezet onderwijs.

Onze ervaring is dat leerlingen vaak uitvallen wat betreft hun entreetoets en Citotoets. Vaak blijkt pas in groep 7 dat de achterstand groter is dan daarvoor zichtbaar was. In groep 7 wordt namelijk van je verwacht dat je de stof uit voorgaande jaren toe kunt passen. Na het maken van de Entreetoets in groep 7 blijken de resultaten tegen te vallen en komt er een negatief advies uitrollen tot grote teleurstelling van de leerlingen en hun ouders.

Onze Toekomst heeft dit jaar met succes leerlingen begeleid naar het voortgezet onderwijs. Zij starten op Onze Toekomst met een advies wat beneden hun verwachting lag. Door een jaar extra onderwijs op Onze Toekomst hebben ze dit advies kunnen verbeteren met minimaal een stap of zelfs twee stappen hoger.

success Erkan

Best gemaakte stap voor de toekomst van onze zoon Erkan

Onze zoon Erkan zat in groep 7. Hij was altijd een middelmatige leerling. Het ene moment ging het beter en het volgende moment minder. Het lag, volgens zijn leraren, aan onze zoon. Hij was snel afgeleid en kon zich niet goed concentreren.  We moesten niet teveel van hem verwachten.  Hij was geen hoogvlieger werd er tegen ons gezegd.

Toch zagen wij een andere kant van hem. Een aantal weken voor de citotoets in groep 7 hebben wij  aan de lerares van Erkan gevraagd of zij oefenmateriaal kon meegeven , zodat Erkan iets beter voorbereid de citotoets kon gaan maken.  De juf gaf 5 onderdelen van rekenen mee.  Op het moment dat wij gingen oefenen, kwamen wij erachter dat Erkan geen snars van deze onderdelen snapte. Gedurende de hele kerstvakantie hebben wij geoefend en de verschillende onderdelen uitgelegd. Uiteindelijk heeft hij de citotoets redelijk goed gemaakt.

Wij begonnen ons als ouders af te vragen hoe dit kon. Wij, zonder ervaring in het onderwijs, konden onze zoon wel de rekenvaardigheden bijbrengen en de school waar hij op zat niet!!!???

Op dat moment besloten wij dat dit niet verder zo door kon gaan. Wij zijn gaan kijken welke mogelijkheden er waren om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten die Erkan heeft er uit te laten komen.

Al snel kwamen wij Basisschool Onze toekomst op het spoor. We hebben een afspraak gemaakt en binnen een week hebben wij besloten dat het beter zou zijn voor onze zoon om naar Basisschool Onze Toekomst te gaan.

Vanaf het eerste gesprek voelde het goed. Na een proefdag was de kogel door de kerk. Erkan heeft het laatste kwartaal van groep 7 meegedraaid op Onze Toekomst. Nadat zijn achterstanden in kaart zijn gebracht is er, vanuit het onderwijsteam en Erkan, keihard gewerkt om de achterstanden in te lopen. Hij heeft niet alleen zijn achterstanden weggewerkt. Zijn zelfvertrouwen is ook enorm gegroeid. Hij heeft enorme stappen gemaakt in zijn ontwikkeling . De schoolresultaten schoten omhoog. Je kunt immers nooit boven aan de trap komen als je een aantal treden mist. Zo is het volgens ons ook met leren. Mis je een aantal stappen dan begrijp je het grote geheel niet.

Mocht je twijfelen over de manier van lesgeven op de huidige basisschool van je kind en ben  je bezig om een alternatief te zoeken voor het reguliere onderwijs van je kind dan kunnen wij Basisschool Onze toekomst echt aanbevelen. Het is een zeer veilige en rustige leeromgeving waar  het beste uit je kind gehaald wordt. Er wordt lesgegeven in kleine groepen. Daarnaast zijn er een aantal onderwijsassistenten die tot in de treuren je kind helpen om een bepaald onderdeel van de lesstof te leren begrijpen.

Het is het beste besluit geweest dat wij met onze zoon hebben gemaakt. Uiteindelijk heeft hij Havo advies gekregen. Hij heeft net de eerste periode afgesloten met zeer goede cijfers.

Bedankt Onze Toekomst. Jullie hebben uit Erkan gehaald wat erin zat.

toekomst_success-familie-scheerWaar zal ik beginnen?

Beslissingen nemen gezamenlijk met je kind is een moeilijke keuze, zeker als je haar of hem uit haar vertrouwde omgeving haalt. Maar er was geen andere optie mogelijk, want zij wilde naar een ander niveau vervolgonderwijs !  In onze optiek was dat een reële optie, want wij als ouders zagen dat Victoria vastliep in een drukke klas.

In april 2015 is de beslissing definitief gevallen, Victoria heeft gekozen voor Basisschool Onze Toekomst in Amsterdam ! En dat terwijl ze het enige meisje was. Vanaf die tijd is het bergopwaarts gegaan met Victoria: zelfvertrouwen, werkhouding, doorzettingsvermogen, concentratie etc schoten omhoog mede door kindgericht en kleinschalig onderwijs. Hun motto: “Eruit halen wat erin zit” wordt hier, vinden wij, ruimschoots overschreden.

Door een diepte-investering van 15 maanden heeft Victoria een HAVO-advies gekregen, waar zij zelf erg blij mee is. Vol vertrouwen gaat zij naar een middelbare school in Overveen.

Hartelijk dank voor alle aandacht en liefde, die jullie aan onze dochter hebben gegeven. Er zijn geen woorden voor !

Moge het goed gaan met deze mooie basisschool in Amsterdam in de toekomst!!

Familie Scheer

toekomst_benjamin-warrensMijn ouders en ik willen jullie bedanken voor het fantastische jaar in groep 8 van de school

“ONZE TOEKOMST”

Ik kwam op deze school in de laatste groep van het basisschool onderwijs en ik neem afscheid met een geweldig persoonlijk resultaat.

De eerste weken was het even wennen zo’n kleine klas waar je jezelf niet kan verstoppen en praktisch persoonlijk les krijgt. Maar ik ben gegroeid naar een hoog VMBO/HAVO niveau en dat had ik op mijn oude school nooit weten te bereiken. Ook in mijn persoonlijke groei heb ik grote stappen gemaakt. Ik heb meer zelfvertrouwen, ben assertiever in mijn communicatie en ondernemender in het projectmatig werken.

Dankzij alle docenten en medewerkers van Onze Toekomst is dit een enorme basis om mezelf verder te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs, en dat wordt het Spinoza Lyceum waar ik graag naar toe ga. Ik wil iedereen bedanken voor het fijne jaar en zal deze school nooit vergeten. Ik heb hier weer nieuwe vrienden gemaakt. De naam van de school had voor mij niet toepasselijker kunnen zijn, het is zeker voor mij een positief en leerzaam jaar geweest voor MIJN TOEKOMST.

Benjamin Warrens

Een (extra) jaar op Onze Toekomst kan wonderen doen

JuliaJulia ging in september 2013 naar ‘Onze Toekomst’ om meer ondersteuning te krijgen bij leerachterstanden die door haar resultaten bij de Entreetoets -tot onze schrik- duidelijk werden. Het niveau was VMBO-kader en eventueel VMBO-T.

Ze voelde zich al snel op haar gemak en kreeg meteen lesstof op haar eigen niveau, waardoor haar zelfvertrouwen toenam en ze vrolijker werd. Door de vele aandacht en de warme belangstelling van de leerkrachten leerde ze opnieuw vragen te stellen als ze er zelf niet uitkwam en raakte ze geïnteresseerd in het leren. In het begin deden we het huiswerk samen , maar na enkele weken gaf ze aan ‘dat ze dat zelf wel kon regelen’ en ‘dat dit ook de bedoeling was’.

Het was leuk om te zien in de kerstvakantie hoeveel Julia daar –na 4 maanden -al van geleerd had en daar haar voordeel mee deed. Inspirerend zijn ook de verhalen over de opdrachten , die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, waarbij de onderwijskundige aspecten niet vergeten worden (plannen- meten –wegen –kennis van producten)

De leerkrachten zijn goed en rechtstreeks te bereiken en hebben altijd een luisterend oor, zijn oplossingsgericht en open. Ieder kind heeft er zijn eigen plek met de specifiek aandacht die het nodig heeft.

Na 4 maanden was de verwachting al dat Julia een niveau hoger in zou kunnen stromen in het vervolgonderwijs dan de entreetoets aangaf. Inmiddels heeft ze de CITO toets gemaakt en gaat ze HAVO-VWO proberen, omdat ze echt met plezier heeft ‘leren leren’ en de toename van haar zelfvertrouwen leidt tot een goede werkhouding . De aandacht van Onze Toekomst is niet verslapt en is nu gericht op een intensieve voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. Julia krijgt andere stof aangeboden en er worden meer en andere eisen gesteld.

We hadden ‘Onze Toekomst’ graag eerder leren kennen zodat Julia er langer had kunnen zijn.

imageYES!!! HAVO

Gelukkig Noah is weer een vrolijk en tevreden kind.

Door de entreetoets in groep 7 die teleurstellend was, zijn wij erg geschrokken. Als je weet dat er meer in je kind zit dan een stukje papier laat zien, is het tijd om iets te ondernemen.

Wij gingen op zoek naar kleinschalig en kindgericht onderwijs. Op advies van Noah’s bijles-juf zijn wij op basisschool Onze Toekomst terecht gekomen. Door de rustige, vakkundige en geduldige uitleg van de leerstof ging hij met sprongen vooruit.

De achterstand die hij opgelopen had, werden door begeleiding op maat en een individueel leerplan, waar ook structuur en discipline te vinden is, weg gewerkt.

Noah kreeg al in de eerste maand weer plezier in het leren wat hem stimuleerde om hard door te werken. Hij voelde zich veilig en had ook het idee dat hij weer iets kon, wat voor zijn zelfvertrouwen heel belangrijk was.

NoahAls ouders worden wij regelmatig en goed geïnformeerd over de ontwikkeling van onze zoon. De contacten met de leerkrachten zijn laagdrempelig en warm.

Bij Onze Toekomst telt elk kind als individu en hier wordt het beste uit je kind gehaald. Onze kinderen verdienen het om in een rustige en veilige omgeving te kunnen leren.

Hierna gaat Noah met een sterke basis naar het voorgezet onderwijs. Wie wenst dat niet voor zijn kind.

julia Dat verdient een lekker stukje taart!

Beau is in januari 2013 gestart op Onze Toekomst in groep 8.

Daar haar ouders en Beau zelf dachten dat er meer in Beau zat dan er tot dusver uitgekomen was, hebben ze samen besloten de overstap naar Onze Toekomst te maken. Beau heeft hard gewerkt en het resultaat mag er zijn…… Waar het advies in januari dit jaar nog VMBO-Kader was, is het harde werken beloond met een Cito-score van 534 en een VMBO-T / Havo advies. Beau super goed gedaan!!!